Mario Barcelo

Mario Barcelo

O Mario Barcelo είναι ο head coach του Olympico Padel Club καθώς και ένας από τους μετόχους. Οι σπουδές του εξειδικεύονται σε υψηλά επίπεδα προπόνησης καθώς κατέχει δίπλωμα εκπαίδευσης προπονητών. Ενεργός στο αγωνιστικό κομμάτι με 90% επιτυχία στα Ελληνικά
Tournoua επιπέδου Master man και Master mix. Επίσης έχει αρκετές διακρίσεις στο εξωτερικό. O MARIO BARCELO γνωρίζει το άθλημα του padel από την δεκαετία του 90 καθώς υπήρξε ενεργός αθλητής στο εφηβικό τμήμα στην εθνική Ουρουγουάης.